Impressum

Nakladnik

HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: [email protected]
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Uprava

Marko Smetiško / predsjednik Uprave 
Ana Hanžeković / članica Uprave

Nadzorni odbor

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić

Izdavački savjet

Damir Boras 
Petar Miladin 
Davor Majetić

Direktor izdavaštva

Tomislav Wruss

Izvršna direktorica za izdanja Gloria Grupe

Petra Ivičević-Bakulić

Voditelji poslovnih segmenata

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

Glavna urednica portala

Mara Modrić
[email protected]

Zamjenica glavne urednice portala

Tina Kovačićek
[email protected]

Novinari

Nikolina Krznar
[email protected]

Andrija Škare
[email protected]

Direktorica prodaje digitalnih medijskih rješenja

Stella Antunović 
[email protected]

Kontakt za čitatelje

Tiskano izdanje
E-mail: [email protected]
Tel: +385 1 610 3250

Online izdanje
E-mail: [email protected]
Tel: +385 1 610 3285

Cropix foto servis HM

tel: +385 1 610 3117, +385 1 610 3090
fax: +385 1 610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: [email protected]

Službenici za zaštitu osobnih podataka

Hrvoje Lovrenčić, voditelj pozivnog centra
[email protected]
tel: +385 1 617 3661
fax: +385 1 617 3958

Krešimir Jukić, manager promocije
[email protected]
tel: +385 1 617 3886
fax: +385 1 617 3827

Helena Vince Ćurko, voditeljica marketinga digitalnih izdanja
[email protected]
tel: +385 1 610 3943