Press
Press

Izložba ŠIRITE ŽENSKI SVIJET! gostuje u Galeriji HUiU u Puli

Izložba tematizira publikacije feminističkih udruženja tiskane od sredine 1930-ih do prvih poratnih godina, polazeći od domaćih primjera kao što su "Žena danas", "Ženski svijet" i "Žena u borbi", komparirajući ih sa suvremenim, međunarodno utjecajnim, srodnim svjetskim izdanjima poput francuskog časopisa "Les Femmes" i američkog "The Woman Today". Autorica izložbe je BARBARA BLASIN, izložbu je produciralo Hrvatsko dizajnersko društvo, a premijerno je prikazana u HDD galeriji u lipnju i srpnju 2019. Izložba u Puli ostaje otvorena do 28. veljače 2020.

U četvrtak, 6. veljače u 19 sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika (HUIU) otvara se izložba ŠIRITE ŽENSKI SVIJET! DIZAJN PROGRESIVNIH ŽENSKIH ČASOPISA 1934. - 1946.

 

Ženski svijet je vaš svijet! Širite Ženski svijet!
Žene čitajte Ženu danas! Pretplatite se još danas na Ženu danas!


Navedeni reklamni slogani za časopise Ženski svijet (1939. - 1941.) i Жена данас / Žena danas (1936. - 1940.) neposredno nas uvode u povijesni kontekst između dva svjetska rata kad su objavljivani listovi namijenjeni ženama i uređivani od žena. Radi se o progresivnim feminističkim publikacijama koje u vrlo složenom i opresivnom međuratnom razdoblju dobivaju svoju formu u nastojanju da urede glasila namijenjena "ženama iz svih društvenih slojeva". Riječ je o grafičkom oblikovanju tih časopisa, te zagovaračkoj dimenziji njihove likovne opreme.


 
Press

Jedan od ciljeva uređivačke koncepcije tih časopisa "za svaku ženu", bio je objediniti teme koje su do tada izlazile u "žurnalima" za žene, poput mode i domaćinstva, kao i one teme o kojima se tada gotovo isključivo raspravljalo u feminističkim glasilima, kao što je položaj žena u tadašnjem društvu. Do tada glasila feminističkih udruga izlaze bez likovne opreme i grafički skromno uređene.

Od sredine 1930-ih nakon unaprjeđenja tiskarskih tehnika, prvenstveno ofseta koji početkom 1930-ih prevladava u tiskanju ilustriranih časopisa i uslijed nove političke aktivacije ženskih udruženja nakon pada diktature 1934. godine, ženske organizacije počinju tiskati časopise u većim nakladama i promišljeno uređene, kako bi bili zanimljiviji i pristupačniji širem krugu žena. Uredništva vode brigu o dizajnu, te će časopisi i likovnom opremom zagovarati ideje udruženja. Časopisi su bogato opremljeni fotografijama i ilustracijama, a dizajn nekih naslovnica zaista je bio progresivan.

Press

U Kraljevini Jugoslaviji krajem 1930-ih izlazila su dva takva ilustrirana časopisa, Жена данас / Žena danas (1936. - 1940.) i Ženski svijet (1939. - 1941.). Oba časopisa koristila su kao uređivački predložak francuski list Les Femmes (1934. - 1939.), pod čijim će se utjecajem i u drugim zemljama pokrenuti sestrinski časopisi, npr. u SAD-u izlazi list TheWoman Today (1936. - 1937.). Neke od urednica Женa данас / Žena danas (1936. - 1940.) i Ženskog svijeta (1939. - 1941.) u Drugom svjetskom ratu uređuju i glasila AFŽ-a, pa će u prvim poslijeratnim godinama ti časopisi imati sličnu uređivačku koncepciju i grafičko oblikovanje.

Kako bi se ukazalo na kontinuitet u grafičkom oblikovanju i uređivanju, te omogućila komparacija s međunarodnim srodnim časopisima, u ovom tekstu analiziram pet časopisa. Les Femmes (1934. - 1939.), TheWoman Today (1936. - 1937.), Жена данас / Žena danas (1936. - 1940; 1943. - 1946.), Ženski svijet (1939. - 1941.) i Žena u borbi (1943. - 1946.).

Press

Časopisi su pokrenuti pod utjecajem međunarodnih organizacija, a realizirani su u vrlo nepovoljnim političkim i financijskim okolnostima. Analizirana historijska građa već svojom likovnom opremom govori o uređivačkom konceptu, zagovaračkoj dimenziji i strategijama s kojima su urednice u uvjetima državne cenzure i neimaštine uspjele kreirati jedne od vizualno najzanimljivijih ženskih časopisa do danas.

Izložba ŠIRITE “ŽENSKI SVIJET”, Dizajn progresivnih ženskih časopisa u periodu 1934. - 1946. otvorena je od 6. do 28. veljače 2019.


Autorica izložbe: Barbara Blasin
Grafički dizajn i dizajn postava: Barbara Blasin
Organizacija izložbe: HUiU - Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika i Hrvatsko dizajnersko društvo
Produkcija izložbe: Hrvatsko dizajnersko društvo / voditelj galerije: Marko Golub, asistentica voditelja: Ora Mušćet
Koordinacija izložbe u Puli: Kristina Nefat