14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić

Stan Zrinjevac

14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
  • Nikolina Šimunović

14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić
  • U stanu su slike iz dva ciklusa,"Hommage 'a Franz Liszt" i "Jedno ljeto u gradu" Nikoline Šimunović

14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
14.02.2019., zagreb.
Nina Simunovic, stan.
Foto: Livio Andrijic
Livio Andrijić