Pravila nagradnih natječaja "Opremite se za ljeto uz Afroditu i gloria.hr"

PRAVILA NAGRADNIH NATJEČAJA

pod nazivom

„Opremite se za ljeto uz Afroditu i gloria.hr!“

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Opremite se za ljeto uz Afroditu i gloria.hr! (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog portala www.gloria.hr.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 10.07.2020. godine na portalu www.gloria.hr

2. Nagradni natječaj

   1. HANZA MEDIA organizira dva nagradna natječaja na portalu www.gloria.hr u razdoblju od 10.07.2020. do 16.07.2020. godine u 23:59 sati i to:

Ad.1. Napišite nam svoj savršeni recept za njegu kože ljeti i

Ad.2. Podijelite s nama najbolji način za rashlađivanje tijekom ljetnih vrućina

  1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji portala gloria.hr koji se prijave putem prijavnice koja će se nalaziti na portalu www.gloria.hr i pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail) i odgovore na nagradno pitanje i to:
 • za nagradni natječaj ad.1.- Napišite nam svoj savršeni recept za njegu kože ljeti
 • za nagradni natječaj ad.2.- Podijelite s nama najbolji način za rashlađivanje tijekom ljetnih vrućina
  1. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o. Između dostavljenih odgovora na postavljeno žiri će prema kriteriju kreativnosti izabratiu svakom nagradnom natječaju 1 dobitnika. Odluka žirija je konačna.
  2. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena na portalu www.gloria.hr 17.07.2020.g. nakon 12 sati.
  3. Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

- za nagradni natječaj ad.1.- Napišite nam svoj savršeni recept za njegu kože ljeti:

1x SUN CARE paket koji se sastoji od SUN CARE KREMA ZA ZAŠTITU LICA OD SUNCA SENSITIVE SPF 30, SUN CARE Mlijeko za zaštitu od sunca SPF 30 spray, SUN CARE TROPICAL Marmelada spf 10, SUN CARE ALOE VERA Gel

- za nagradni natječaj ad.2.- Podijelite s nama najbolji način za rashlađivanje tijekom ljetnih

vrućina:

1x SUN CARE paket koji se sastoji od Sun Care Summer joy maglica za lice i tijelo i Sun Care Coco joy maglica za lice i tijelo 59,99 kn

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji portala www.gloria.hr U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

  1. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješteni o osvajanju nagrade kao i putem telefona. Pisana obavijest će se poslati na dan objave dobitnika na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.
  2. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.
  3. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 8 dana od primitaka Obavijesti, gubi pravo na nju.
  4. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.
  5. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i

radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu

ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

 • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;
 • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
 • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,

Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.gloria.hr dana 10.07.2020.g.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković, članica uprave

Linker
05. listopad 2022 16:59