IMPRESSUM

GLAVNA UREDNICA

Alenka Ostrihon
[email protected]

UREDNICA ONLINE IZDANJA

Maja Šokčević Lovrić
[email protected]

NOVINARKE

Valerija Bebek
[email protected]

Maja Ćurić
[email protected]

Barbara Marinović
[email protected]

Ida Tomašković
[email protected]

Dina Plevnik Hajduk
[email protected]

KONTAKT ZA ČITATELJE

Tiskano izdanje
[email protected]
Tel: +385 1 610 3250

Online izdanje
[email protected]
Tel: +385 1 610 3285


PRETPLATA

[email protected]
Tel: +385 1 225 5374

NAKLADNIK

HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
[email protected]
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA

Ana Hanžeković / članica Uprave

PROKURISTI

Zorica Vitez Sever
Amalija Bilušić

NADZORNI ODBOR

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA

Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
[email protected]
Tel.: 01 617 39 39

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Stipe Grubišić
[email protected]

PRODAJA OGLASNOG PROSTORA

Aleksandra Hrovatin, direktorica marketinga za izdanja Glorije
[email protected]
Tel.: 01 617 3803

PROMOCIJA

Zrinka Čeović
[email protected]
Tel.: 01 617 3788

CROPIX FOTO SERVIS

Tel.: +385 1 610 3117, +385 1 610 3090
Fax: +385 1 610 3033
www.cropix.hr
[email protected]