IMPRESSUM

GLAVNA UREDNICA PORTALA

Željka Stanković
[email protected]

ZAMJENICA GLAVNE UREDNICE PORTALA

Gordana Arh
[email protected]

NOVINARKE

Nikolina Krznar
[email protected]

Dina Plevnik Hajduk
[email protected]

Maja Ćurić
[email protected]

KONTAKT ZA ČITATELJE

Tiskano izdanje
E-mail: [email protected]
Tel: +385 1 610 3250

Online izdanje
E-mail: [email protected]
Tel: +385 1 610 3285

PRETPLATA

E-mail: [email protected]
Tel: +385 1 225 5374

NAKLADNIK

HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: [email protected]
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA

Marko Smetiško / predsjednik Uprave 
Ana Hanžeković / članica Uprave

NADZORNI ODBOR

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET

Damir Boras 
Petar Miladin 
Davor Majetić

DIREKTOR IZDAVAŠTVA

Tomislav Wruss

IZVRŠNA DIREKTORICA ZA IZDANJA GLORIA GRUPE

Petra Ivičević-Bakulić

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: [email protected]
Telefon:  01 617 39 39

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Dejan Orešković
[email protected]

CROPIX FOTO SERVIS

tel: +385 1 610 3117, +385 1 610 3090
fax: +385 1 610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: [email protected]