Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION

Predstavljena je Giambattista Valli X H&M kolekcija

  • 25.10.2019. u 14:59

  • Autor:
    • Lea Ladišić

Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x HM fashion show, Ready To Wear collection in Rome
NOWFASHION
Giambattista Valli x H&M event in Rome
Valerio Mezzanotti