PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Poklanjamo vodič za prehranu i Biobaza anticelulitni tretman

Članak 1: PRIREĐIVAČ

Natječaj ''Poklanjamo vodič za prehranu i Biobaza anticelulitni tretman'' raspisuje: HANZA MEDIA d.o.o. Koranska 2, Zagreb, OIB79517545745 (u daljnjem tekstu Priređivač).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traže 50 dobitnika koji će osvojiti: 50 Biobaza poklon paketa, raspisuje se u svrhu promocije priređivača u nagradnom natječaju. Nagradni natječaj traje od 26. travnja 2017. godine do 24. svibnja 2017. godine, a svrha priređivanja je promidžba portala Gloria.hr.

Priređivač (Hanza Media) se obvezuje objaviti pravila nagradnog natječaja najkasnije do 26. travnja 2017. na web stranici www.gloria.hr

Natječaj se odvija prema sljedećem rasporedu:

  • Prijave sudjelovanja u nagradnom natječaju: 26. travnja – 5. svibanj 2017. u 11 sati
  • Odabir i objava 50 dobitnika: 5. svibanj 2017., tijekom dana na adresi www.gloria.hr
  • Period testiranja zaprimljenih Biobaza proizvoda: 10. svibanj – 24. svibanj u 12 sati

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE PRIREĐIVAČ

Fond nagrada sastoji se od 50 Biobaza paketa, a svaki uključuje:

  • Biobaza Gel za učvršićivanje kože
  • kremu za oblikovanje tijela
  • nutrikozmetički tretman za tijelo
  • serum
  • modelirajuću masku za tijelo.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske, osim radnika Priređivač kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Osoba koja se prijavljuje slaže se da se ista objavi u izdanjima Priređivača.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja natječaja pronađu prijavni obrazac, downloadaju vodič za anticelulitnu prehranu, odgovore na pitanje nagradnog natječaja i pošalju svoje kontakt podatke (ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, e-mail adresa i broj telefona / mobitela). Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 26. travnja 2017. godine do 5. svibnja 2017.

Priređivač natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave se primaju u periodu između od 26. travnja 2017. godine do 5. svibnja 2017. u 10:59 sati. Moguće je podnijeti maksimalno jednu prijavu po kriteriju mail adrese, imena i prezimena. Po završetku prijava žiri će, sastavljen od zaposlenika Priređivača, prema kriteriju potpune prijave i kreativnosti odgovora na nagradno pitanje, odabrati 50 dobitnika.

Imena i prezimena dobitnika objavit će se u petak, 5. svibnja 2017. na stranici www.gloria.hr/promo/poklanjamo-vodic-za-anticelulitnu-prehranu-i-50-biobaza-anticelulitnih-tretmana/5955549/. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i prezimena i podaci budu u slučaju dobitka javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem e-maila ili telefona u roku od 10 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu i ne može se zamijeniti za novac. Svaki dobitnik obvezan je dostaviti recenziju o proizvodima do 24. svibnja 2017.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Priređivača. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sve prijave i glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa biti će uklonjeni, kao i sve prijave i glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti prilikom sudjelovanja u nagradnom natječaju. Isto tako, priređivač zadržava pravo ne prikazati kreativne odgovore na nagradna pitanja pozivajući se na Članak br. 6 Pravila nagradnog natječaja te na zaštitu identiteta sudionika prema Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Članak 10: PUBLICITET

Pobjednici nagradnog natječaja daju privolu da se u časopisu Gloria javno objave njihova imena i prezimena.

Sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za provođenje bilo kakvih promotivnih aktivnosti Priređivača i Sponzora nagradnog fonda (Biobaza), sukladno čl. 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06,41/08, 130/11).

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Lista imena dobitnika, bit će objavljeno na web stranici portala Gloria.hr u petak, 5. svibnja 2017. godine.

Članak 12: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci bez posebnog obrazloženja.

HANZA MEDIA d.o.o.

Linker
02. travanj 2023 02:21