NAGRADNI NATJEČAJ

Magazin GLORIA GLOW & Poliklinika Glumičić Medical Group poklanjaju MAKEOVER LICA NA DAR

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, u suradnji sa Poliklinika Glumičić Medical Group d.o.o., Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 56, OIB: 63317468078 (u daljnjem tekstu: Priređivači) donose:

Zagreb, 27. travnja 2023. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

„Magazin GLORIA GLOW & Poliklinika Glumičić Medical Group poklanjaju MAKEOVER LICA NA DAR!“

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. u suradnji sa Poliklinika Glumičić Medical Group d.o.o., organizira nagradni natječaj pod nazivom „Magazin Gloria GLOW & Poliklinika Glumičić Medical Group poklanjaju MAKEOVER LICA NA DAR!“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je zajednička promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o., magazina Gloria GLOW i promidžba Poliklinike Glumičić Medical Group.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 28.04.2023. godine na portalu www.gloria.hr/pravila

2. Nagradni natječaj

Nagradni natječaj organizira se u magazinu Gloria GLOW u razdoblju od 28.04.2023. do 07.07.2023. godine.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji magazina Gloria Glow koji se prijave od 28.04.2023. do 07.07.2023. putem prijavnice koja će biti objavljena u magazinu Gloria Glow, pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail, datum rođenja), pošalju portret fotografiju lica, fotografije desnog i lijevog profila lica bez šminke i kreativno odgovore na pitanje „Što biste htjeli promijeniti na svojem licu i zašto“. Prijavnica će biti objavljena u magazinu Gloria Glow dana 28.04.2023. g., te na portalu gloria.hr. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju dovoljno je poslati jednu od objavljenih prijavnica. Ispunjenu prijavnica iz magazina Gloria Glow potrebno je poslati na adresu HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, za nagradni natječaj „Makeover lica na dar“. U nagradnom natječaju sudjeluju čitatelji magazina Gloria Glow čije su pošiljke sa prijavnicom pristigle do 07.07.2023.g. do 12 sati.

Čitatelji mogu sudjelovati u nagradnom natječaju i putem portala gloria.hr na način da ispune prijavnicu sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail, datum rođenja), pošalju portret fotografiju lica, fotografije desnog i lijevog profila lica bez šminke i odgovore na pitanje „Što biste htjeli promijeniti na svojem licu i zašto“. U nagradnom natječaju sudjeluju čitatelji koji ispune prijavnicu na portalu gloria.hr do 07.07.2023.g. do 12 sati.

Odabir čitatelja koji ulaze u uži izbor kao i odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od: predstavnika Glumičić Medical Group i predstavnika Hanza Medije. Odluka žirija je konačna.

Između dostavljenih odgovora na postavljeno pitanje žiri će prema kriteriju originalnosti izabrati 3 čitatelja koji ulaze u uži izbor. Čitatelji koji su ušli u uži izbor se obvezuju sudjelovati u konzultacijama sa liječničkim timom Glumičić Medical Group. Liječnički tim Glumičić Medical Group će obaviti razgovor sa čitateljima koji su ušli u uži izbor te temeljem njihove motiviranosti odabrati finalista. Odabrani finalist se obvezuje sudjelovati u snimanju video/foto priče tijekom tretmana i oporavka. Odabrani finalisti sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju pristaju obaviti potrebne medicinske testove po preporuci liječnika Glumičić Medical Group poliklinike. Trošak obavljanja navedenih medicinskih testova snosi odabrani finalist.

Između 3 finalista, pod uvjetom da su obavljeni zdravstveni testovi pokazali zdravstvenu sposobnost za medicinski zahvat, žiri će prema kriteriju motiviranosti izabrati jednog dobitnika.

Ime i prezime dobitnika nagrade po izboru žirija biti će objavljena dana 27.07.2023. godine na portalu gloria.hr te u tiskovini Gloria Glow uz izvještaj o nagradnom natječaju u mjesecu studenom 2023.

Nagradni fond se sastoji od sljedeće nagrade:

Makeover lica koji će obuhvaćati zahvate u dogovoru liječnika Glumičić Medical Group i dobitnika.

Svi tretmani se izvode u Zagrebu, 19.09.2023., a dobitnik mora doći u Glumičić Medical Group kliniku u Zagrebu. Trošak dolaska i trošak smještaja snosi dobitnik. Smještaj za vrijeme operacije osigurava Glumičić Medical Group.

Odgovori na kreativno pitanje koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja i fotografija smatrat će se nevažećim.

Dobitnik nagrade sudjelovanjem u ovom natječaju potvrđuje da će biti dostupan za izvođenje tretmana u Zagrebu 19.09.2023. Trošak dolaska u Zagreb i trošak smještaja snosi dobitnik. Dobitnik nagrade sudjelovanjem u ovom natječaju pristaje na plan medicinskog zahvata i obvezuje se postupati prema uputama liječnika tijekom i nakon izvođenja medicinskog zahvata.

Sudionici nagradnog natječaja prijavom na nagradni natječaj pristaju na ustupanje i korištenje njihovih osobnih podatka iz točke 2.2. Poliklinika Glumičić Medical Group, Prilaz Gjure Deželića 56, Zagreb, OIB:63317468078 i Hanza media d.o.o., Zagreb, Koranska 2, OIB: 79517545745 za potrebe odabira čitatelja koji ulaze u uži izbor te odabira finalista i dobitnika nagrade.

Dobitnik nagrade sudjelovanjem u nagradnom natječaju pristaje na objavu svojih osobnih podataka, te fotografija prije i poslije tretmana u svim tiskanim i digitalnim izdanjima te društvenim mrežama Hanza Medije.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji tiskanog i digitalnog izdanja Gloria Glow. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava i posloprimci Glumičić Medical Group, kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješten o osvajanju nagrade kao i putem telefona, te će biti obavješteni o terminu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati dana 23.07.2023.g. na e-mail adresu navedenu u prijavnici.

Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 8 dana od primitka Obavijesti, gubi na nju pravo.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i

radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača i Polikliniku Glumičić Medical Group da koristi njihove osobne podatke, fotografije i video snimke, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.gloria.hr/pravila dana 28.04.2023.g.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene

ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, predsjednica uprave

Linker
13. rujan 2023 10:03