Dan Kuchen
pravila nagradnog natječaja

Gloria i DANKüchen nagradna igra: Osvojite voucher za kuhinju po mjeri u vrijednosti 100 tisuća kuna

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

pod nazivom

"GLORIA I DANKÜCHEN NAGRADNA IGRA: osvojite voucher za kuhinju po mjeri u vrijednosti 100.000 kn"

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2, MB: 00575682, OIB: 79517545745 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom „GLORIA I DANKÜCHEN NAGRADNA IGRA: osvojite voucher za kuhinju po mjeri u vrijednosti 100.000 kn“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) koja se provodi putem kupona, a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanje nagradne igre je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja Gloria.

2. Nagradna igra

2.1. Nagradna igra organizira se u Gloriji, putem kupona i traje od 27.05.2021. do 10.06.2021. godine. Kuponi će biti objavljeni u Gloriji dana 27.05.2021.g. i 02.06.2021.g., a Joker kupon će biti objavljen u Gloriji dana 10.06.2021.g.

2.2. Zadatak čitatelja je poslati 2 kupona (ili 1 kupon i 1 Joker kupon) sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona/mobitela) na adresu PP. 210, 10001 Zagreb, s naznakom za nagradnu igru "GLORIA I DANKÜCHEN NAGRADNA IGRA: osvojite voucher za kuhinju po mjeri u vrijednosti 100.000 kn".

2.3. U izvlačenju za nagradu sudjeluju sve pošiljke kupona pristigle do 21.06.2021. do 10 sati na adresu PP. 210, 10001 Zagreb, a koje sadrže 2 kupona (ili 1 kupon i 1 Joker kupon) objavljenih u Gloriji zajedno s osobnim podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona/mobitela) pošiljatelja.

2.4. Javno izvlačenje dobitnika održati će se 21.06.2021. u 12 sati u prostorijama Priređivača (Koranska 2, Zagreb) uz prisutnost Povjerenstva za izvlačenje i javnog bilježnika.

2.5. Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom izvlačenjem sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri. Povjerenstvo za izvlačenje će prilikom izvlačenja dobitnika u prisutnosti javnog bilježnika sastaviti Zapisnik s podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja.

2.6. Rezultati izvlačenja te ime i prezime dobitnika bit će objavljeni u Gloriji dana 24.06.2021. godine.

2.7. Nagradni fond čini: Nagrada - Ukupna vrijednost nagrade (s uključenim PDV-om) - 1. Voucher za kupovinu DanKüchen kuhinje 100.000,00 kn

Dobitnik voucher može iskoristi isključivo za kupovinu kuhinje (drveni dio) bez aparata. Voucher se može iskoristiti isključivo u Dan Megastore Zagreb poslovnicama: Ljudevita Posavskog 43, Sesvete i Škorpikova 11, Zagreb. U iznos vouchera se ne ubrajaju redovni niti akcijski popusti. Iskoristivost voucera (narudžba kuhinje) je najkasnije do 01.12.2021.g. Na troškove dostave i montaže primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Dan Megastore Zagreb d.o.o. Voucher nije prenosiv na drugu osobu. Dobitnik nagrade može, ukoliko to želi, kupiti kuhinju veće maloprodajne vrijednosti uz nadoplatu razlike u cijeni. U slučaju da dobitnik nagrade kupi kuhinju niže maloprodajne vrijednosti od iznosa na koji glasi voucher, razlika se ne vraća dobitniku. Voucher nije zamjenjiv za novac.

2.8 Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, nagrade koje preostanu priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 30 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.

2.9 Kuverte koje ne sadrže podatke o sudionicima nagradne igre, odnosno sadrže nerazumljive podatke o sudionicima nagradne igre, kao i kuverte koje ne sadrže kupone te kuverte koje sadrže nepotpun broj kupona, smatrati će se nevažećima.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnim igrama

3.1. Nagradna igra vrijedi samo na području RH te u istoj mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji Glorije, prodane na području RH, sukladno članku 2. i 3. ovih Pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki čitatelj može sudjelovati u nagradnoj igri neograničeni broj puta, ali može biti izvučen samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.

3.4. Ova Pravila bit će objavljena na www.gloria.hr dana 26.05.2021. g.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

4.2. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 30 dana, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem, te mu odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradne igre.

4.3. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.4. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

4.5. Priređivač nije obvezan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja) proizvoda koji su prikazani na ilustraciji.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradne igre i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradne igre.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ove Nagradne igre, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnoj igri.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.gloria.hr 26.05.2021. godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, članica uprave

Linker
21. lipanj 2024 21:38